Om våra pooltak

CE-certifikat


ALUKOV/Termatec Sverige AB har bevisat kvaliteten på sina produkter genom att erhålla CE-certifiering.

Alukov är en ledande tillverkare av uterum, pooltak och spatak och uppfyller alla krav som krävs för att erhålla CE-godkännande för produkter relaterade till konstruktionen. Företaget har bekräftat den höga kvaliteten på sina inglasningar, deras säkerhet, väderbeständighet och enkel användning.

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr. 305/2011 måste varje produkt som ingår i konstruktionen ha en CE-certifiering från ett ackrediterat organ. ALUKOV uppfyller denna förordning och har erhållit det certifikat som krävs för produktionen: produktionsstyrningssystem enl. EN 1090-1 + A1:2011, utfärdat av TÜV 0035 och kan därför märka sina produkter med CE-märke. Provningsorganisationen TÜV Austria har granskat materialen som används, konstruktionen hos rörliga och fasta delar, statiska belastningar från snö och vind på taket, underhåll, hantering och många andra parametrar, vilka ALUKOV samtliga uppfyllde.
För att erhålla certifikatet visade Alukov:
  • Produktionsstyrningssystemet enl. norm EN 1090-1 + A1: 2011
  • Statiska beräkningar enl. EU-norm EN 1990

Synbar märkning av produkter med CE-märket, ger kunderna en klar upplysning om och en försäkran av, att de köper säkra kvalitetsprodukter som håller i många år och tål starka vindar och ansamling av snö. Kunder som köper en produkt utan denna märkning riskerar att konstruktionen inte är designad för väderförhållandena i området och att produkten kan orsaka skada på egendom och hälsa. CE‑märkningen används av Alukov även på pool- och spatak, som förordningen (305/2011) visserligen inte kräver, men stärker genom detta skyddet av sina kunder.

Information avseende tålighet mot snölast och vind finns även i tabellen i varje teknisk ritning.
ce-certificate-for-alukov-pool-spa-and-patio-enclosuresce-certificate-for-alukov-pool-spa-and-patio-enclosures
ce certificate for alukov pool spa and patio enclosures