Köpvillkor

Allmänt
Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar.

Priser
Samtliga priser gäller tillsvidare och enl. offert är inklusive 25% moms (gäller endast privatpersoner).
Prisändringar kan ske beroende på valutakurser och andra faktorer utom vår kontroll.

Betalningsvillkor
Vid köp av måttanpassat pooltak så erläggs 50% av betalningen vid order och resterande 50% vid leverans. Betalning sker genom betalning till vårt bankgiro eller genom överföring till vårt bankkonto. Vi tar ej bank/kreditkortsbetalning eller swish.

Leveranstid
Leveransdatum på beställningsvaror är de preliminära datum som vi mottagit från vår producent/leverantör och de baseras på nuvarande förutsättningar vilka kan komma att ändras.

Fraktvillkor
Samtliga frakter är enl. offert, på bil till er ”garageuppfart” vid förskottsbetalning, lossningshjälp kan efterfrågas av er som kund för större, tyngre leveranser. Om Ni inte kan ombesörja lossningshjälp kan vi hjälpa till med tex kranbil, om det skulle behövas mot
kostnadstillägg.

Installation/Montering
Villkor enl. offert.

Returer
Alla specialbeställda varor så som måttbeställda pooltak kan inte returneras.

Garantier
Enligt konsumentköplagen. Vi följer alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer/utslag vi en eventuell tvist. Förslitningsdetaljer och förbrukningsmaterial omfattas ej av garanti.

Fraktskador
Fraktskador skall alltid rapporteras på följesedeln vid mottagen frakt.

Force Majeure
Om något av följande inträffar kan du som kund välja att annullera din order eller förlänga din leveranstid utan att Termatec Sverige AB kan kompensera dig för detta. Brand, översvämning. Jordbävning, storm, orkan, andra naturkatastrofer, krig, fientligheter, fel från underleverantör eller fabrik eller annan omständighet utom vår kontroll av slag det än må vara.