Skötsel

Administration

Kontrollera om du behöver bygglov för pooltak i din kommun. På begäran kan vi förse dig med planeringsunderlag för bygglov.

Sektionernas placering

Pooltakets sektioner kan placeras i flera olika konfigurationer. Varje sektion kan placeras på styrskenan i sitt eget spår eller i par. Detta möjliggör olika kombinationer av delvis fasta och skjutbara segment. Dessa kombinationer tillåter att du till exempel skjuter sektioner ut från mitten till båda kanterna (sparar utrymme för styrskenor). Styrskenorna kan utökas för att flytta alla segment bort från poolen.

Skjuta sektioner

Ett pooltak består av sektioner som på glidskenor kan skjutas i båda riktningarna. Sektionerna kan skjutas till önskat läge av en person. När bredden överstiger 6 m bör två personer skjuta på.

Rengöring

Polykarbonatpanelernas yta måste rengöras från smuts regelbundet. Oftast är det tillräckligt att spola bort smutsen med vatten. Om panelerna skulle vara så nedsmutsade att detta inte räcker kan taket torkas av med mjuk trasa eller förlängbar mopp och diskmedel. Skölj ofta. Byt vatten ofta och se till att trasan eller moppen är ren och att den inte för med sig sandkorn eller smutspartiklar.

Rengöringspasta bör inte användas eftersom dessa kan orsaka repor på polykarbonatpanelernas yta. Använd inga lösningsmedel som innehåller bensen, bensin, aceton eller vanligt tvättmedel. Vi rekommenderar att panelerna inte rengörs när de är uppvärmda av t.ex. solljus.

Använd inte gummiskrapa eller vassa/spetsiga verktyg vid rengöringen.

Hur man säkrar pooltaket vid stark vind

För att förhindra att pooltaket lyfts av starka vindar bör det vara utdraget i hela sin längd, alla dörrar och fönster ska vara stängda och sektionerna förankrade till marken. Kortsidans bultar/skruvar bör fästas i de hål i underlaget som är avsedda för förankring. Om alla ovannämnda instruktioner följs kommer det unika sammankopplingssystemet för rörliga sektioner att garantera en stabil konstruktion i stark blåst.

På extremt blåsiga platser rekommenderas vajerförankring.


Väder och vind

På vintern ska man inte låta ett alltför tjockt lager snö samlas på pooltaket. Ett lager av 10 cm blötsnö väger upp till 100kg/m2. Belastningen på konstruktionen blir som störst på stora pooltak.

​​​​​​​Om det tillåts bildas ett tjockt lager snö kan skador uppstå. I områden där det brukar snöa rikligt kan man föra ihop sektionerna (hämta in). Ett alternativ är att värma luften i pooltaket med en temperaturstyrd värmefläkt. Ring för mer information.